Thành Viên Hội

Thành Viên : tranvandan

Avatar: soi cầu diễn đàn
Ngày đăng ký: 2017-09-02 06:10:06


Email: tranvandan@yahoo.com

Địa chỉ: an

Số điện thoại: 01627127439

Số điểm: 4,560,000

Số điểm thắng: 0

Số điểm trượt: 440,000

Loại tài khoản; Vip Chốt

Ngày kết: 01-01-1970

Nhắn Tin