Tạo Ván Cược

Cách Chơi Xốc Dĩa 2 Người Chơi

Ván cược được diễn ra giữa 2 người chơi với nhau và chỉ lựa chọn 1 trong 2 là TÀI - SỬU !
Nếu bạn tạo ra 1 ván cược hay là bạn là người chủ ván ( chủ xòng), Thì bạn sẽ quyết định con đó là tài hay sửu.
Tạo ván cược bạn sẽ mất một khoản tiền do bạn đưa ra .
Nếu thành viên khác đồng ý đoán ván cược này.
Nếu họ chọn đứng là giá trị mà bạn đưa ra ( Tài hoặc Sửu ) . Thì bạn sẽ mất tiền đã tạo ván ấy.
Còn không nếu người ta lật ván sai, thì bạn sẽ được cộng bằng số tiền ấy. và đó chính là số tiền thành viên kia được trừ !
Chúc bạn may mắn !

1 * 0 = ?