Giã mã giấc mơ. mơ thất con Rồng đang nằm thì đánh số gì ??

Giã mã giấc mơ. mơ thất con Rồng đang nằm thì đánh số gì ??

Giải mã giấc mơ thấy con rồng đang nằm thì đánh con gì ??/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

from: vietnam travel , vietnam beautiful

Giã mã giấc mơ. mơ thất con Rồng đang nằm thì đánh số gì ?? , Rồng nằm

Rồng nằm

Chim sẽ đậu 76 Con Bò 88 - 41 - 91 Con Lợn 76 Con công 98 – 67 ,12 – 21 Con ruồi 35 Con Rồng bay 57, 34 Con muỗi 46 Côn Trùng cắn, sâu bọ cắn 84, 00 , 39 - 41 Chim bay 67 , 56, 80 Con Cò Xanh 84-00.02 73